menu
da / en

Chaîne's Fortjenstmedalje

image

Chaine des Rôtisseurs Fortjenstmedalje kan tildeles danskere såvel som udlændinge, der har ydet en særlig anerkendelsesværdig og /eller langvarig indsats som medlem af Chaine des Rôtisseurs du Danmark, og som med ulastelig vandel i sit private og professionelle liv har gjort sig værdig til at bære denne medalje.

 

Medaljen kan tillige tildeles personer, der gennem særlig anerkendelsesværdig og/eller langvarig indsats, har virket for udbredelse af/og kendskab til vin og gastronomi i Danmark såvel som i udlandet, og med ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære denne medalje.

 

I Danmark:

 

- Maître Rôtisseur Søren Gericke

- Køkkenchef Erwin Lauterbach