La Chaîne des Rôtisseurs Fortjenstmedalje

image

La Chaîne des Rôtisseurs Fortjenstmedalje kan tildeles danskere såvel som udlændinge, der har ydet en særlig anerkendelsesværdig og /eller langvarig indsats som medlem af La Chaîne des Rôtisseurs de Danemark, og som med ulastelig vandel i sit private og professionelle liv har gjort sig værdig til at bære denne medalje.

Medaljen kan tillige tildeles personer, der gennem særlig anerkendelsesværdig og/eller langvarig indsats, har virket for udbredelse af/og kendskab til vin og gastronomi i Danmark såvel som i udlandet, og med ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære denne medalje.

 

I Danmark:

- Sommelier Tim Vollerslev 

- Køkkenchef Bo Jacobsen

- Køkkenchef Lisbeth Jacobsen

- Køkkenchef Erwin Lauterbach

- Maître Rôtisseur Søren Gericke

 

I udlandet:

- Bailli Délégué de Norwège Thore Sande

- Bailli Délégué de Hongrie Ivan Novak